Om oss

Maglehults Väg & Anläggning

Om företaget

Maglehults Väg & Anläggning drivs av mig Pierre Wendel som ett enmansföretag. Jag startade företaget 1995, efter många år som anställd i branschen – jag har nu över 35 års erfarenhet av markarbete. Bland mina formella kompetenser finns Trafiksäkerhet och miljö, Arbete på väg och Hjälp på väg.

Jag utför alla typer av schaktarbeten vid vägbyggen, grundläggningar, asfaltsjusteringar m.m. och har i företaget en bandgrävmaskin, en dumper samt tre väghyvlar (se sidan Maskinpark). Jag åtar mig även anläggningsarbeten åt privatpersoner: schaktning för villagrunder m m.

Några av de större kunder jag arbetar för är Skanska Peab, Sydschakt, Cliffton och Veidekk. Kontakta mig gärna för referenser!

Jag är mån om att alltid ta största möjliga miljöhänsyn och är bland annat noga med att lämna allt miljöfarligt avfall, som spillolja och oljefilter, till återviningsstation.