Välkommen till

Maglehults Väg & Anläggning

Maglehults Väg & Anläggning är ett schaktbolag med huvudinriktning på vägbyggen. Jag som driver företaget heter Pierre Wendel och jag utför mina arbeten främst i Skåne, Halland, Småland och Blekinge.

Bland mina kunder finns såväl vägföreningar och stora byggbolag. Mindre vägbyggen och anläggningsarbeten utför jag på egen entreprenad, men jag anlitas också ofta som underentreprenör vid stora vägbyggen eller grundläggningar.

Jag har både GPS- och Glonas-utrustning samt laser, ultraljud, tvärfallsautomatik m m.

Om

Företaget

Maglehults Väg & Anläggning drivs av mig Pierre Wendel som ett enmansföretag. Jag startade företaget 1995, efter många år som anställd i branschen – jag har nu över 35 års erfarenhet av markarbete. Bland mina formella kompetenser finns Trafiksäkerhet och miljö, Arbete på väg och Hjälp på väg.

Jag utför alla typer av schaktarbeten vid vägbyggen, grundläggningar, asfaltsjusteringar m.m. och har i företaget en bandgrävmaskin, en dumper samt två väghyvlar (se sidan Maskinpark). Jag åtar mig även anläggningsarbeten.